Rondering

GuardTools Mobile (GTM) är en världsledande app för väktare som gör jobbet enklare, säkrare och mer meningsfullt. Vi tog fram appen efter flera års etnografisk forskning där vi ställde oss frågor så som….

Kan vi få mer information
från väktare och andra i fält?
Kan rapporterna bli statistisk data?
Skulle en app kunna förbättra både kvalitet
och effektivitet?
Svaret är ja på alla frågorna.
Vi ska berätta mer.

Bättre rapporter

Rapporting med GTM är både snabbt och enkelt på grund av appens smarta gränssnitt. Det hjälper väktare att rapportera mer: upp till 11 gånger mer i vissa fall. Det gör det roligare för väktaren och leder givetvis till mer data. Man kan säga att en väktare med GTM i handen blir en bättre väktare.

N

Det räcker med ett fåtal klick för att göra en rapport.

N

Tal-till-text gör att du kan rapportera genom att prata till appen.

N

Använd foton och andra medier i rapporterna

Bättre instruktioner

Allt som väktaren behöver veta finns direkt tillgänglig i GTM. Man vet alltid vad som ska göras härnäst med hjälp av streckkoder, NFC-taggar, QR-koder och beacons. Glöm aldrig en uppgift igen!

Lone worker funktioner

N

Larmcentralen ser väktarens position i realtid

N

Auomatiska alerts från fältet till centralen

N

Nödlarm

N

Push-to-Talk (PTT), SMS, chatt

N

Påminnelser om arbetspass

N

Snabb kommunikation med larmoperatören

Kvalitetsdata

Vårt händelse- och åtgärdssystem gör det enkelt att rapportera bra. Samtidigt maximeras den statistiska nyttan av rapporterna: validitet och reliabilitet av datan. Du vet alltid vad som gjordes när, och av vem.

Följ alltid ert SLA

GuardTools gör det enkelt att baka in kontraktets kärnvärden i systemet så att det följs till punkt och pricka. Det går enkelt att lägga in instruktioner, händelser och åtgärder så att ni alltid följer kontraktet (SLA).

Stärker användaren

N

Lätt att lära sig

N

Snabbt att använda

N

Vet alltid vad som kommer härnäst

N

Glöm aldrig mer en uppgift

Ladda ner

Ladda ner appen på Google Play och kontakta oss för att veta hur du kan använda den.

Learn more

Find out more about what GuardTools can do for your organization. Fill in the form and we will get back to you, or call us directly.

Contact GuardTools

This website is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.