Public Safety

Upplevd trygghet är inte samma sak som faktisk säkerhet och public safety handlar ofta mer om upplevelser än hårda fakta. Men det är helt avgörande att ha rätt fakta för att kunna hantera de uppfattningarna på rätt sätt. Det är här som GuardTools kommer in i bilden.

Public Safety

Upplevd trygghet är inte samma sak som faktisk säkerhet och public safety handlar ofta mer om upplevelser än hårda fakta. Men det är helt avgörande att ha rätt fakta för att kunna hantera de uppfattningarna på rätt sätt. Det är här som GuardTools kommer in i bilden.

Upplevd trygghet är inte samma sak som faktisk säkerhet och public safety handlar ofta mer om upplevelser än hårda fakta. Men det är helt avgörande att ha rätt fakta för att kunna hantera de uppfattningarna på rätt sätt. Det är här som GuardTools kommer in i bilden.

Public Safety 1

Situational Awareness

GuardTools är det första systemet som har en genomgripande digital koppling mellan larmcentralen och fältet. Väktare och larmoperatörer har pålitliga kommunikationskanaler som gör det lätt att kommunicera och samarbeta. När man kombinerar väktarens sinnen med operatörens informationsinsamling så får man en svårslagen överblick över situationen: situational awareness.

 • Push to Talk för att snabbt kunna prata med varandra
 • Nödlarm för krissituationer
 • Visuell information i realtid med GuardTools Command & Control

Bevisa er effektivitet

GuardTools dokumenterar ert arbete som tydlig statistik och lättebegripliga presentationer. Systemet kan göra automatiska rapportutskick som är individuellt skräddarsydda utifrån behörigheter. Statistiken finns alltid tillgänglig på webben och det är enkelt att ta fram långsiktig statistik för en god överblick. Med andra ord så gör GuardTools det enkelt för er att visa allt bra som ni gör och att ta proaktiva och strategiska beslut baserade på fakta.

 • Skräddarsydda och lättbegripliga rapporter
 • GuardTools Web för information i realtid
 • Lättanvänt rapportsystem för väktarna
Public Safety 2
Public Safety 3

Proaktiva beslut

GuardTools byggdes redan från början för att underlätta proaktiva och välgrundade beslut. Istället för att reagera efteråt så kan man med GuardTools data och statistik se mönster och förutse händelser, så att man kan arbeta förebyggande. Som den så kallade broken windows teorin beskriver, så kan du undvika att till exempel vandalism eskalerar genom att agera i tid.

 • GuardTools Mobile uppmuntrar väktare att skapa data
 • Kvalitetsstatistik över lång tid
 • Detaljerad och mätbar data

Er data – era beslut

Ni väljer själva om ni vill delegera dataansvaret till väktarbolagen som ni anlitar, eller om ni vill sköta det själva. När ni äger och hanterar datan själva så får ni mer kontroll. Vad som än händer så har ni alltid tillgång till er planering, statistik och övrig information.

Public Safety 4

GuardTools-systemet

Det finns fem huvudsakliga komponenter i vår helhetslösning. De kan kombineras och skalas utifrån behov, men en vanlig konfiguration är att använda GuardTools Office (för administration), GuardTools Mobile (för rondering) och GuardTools Web (för statistik). GuardTools Command & Control är komponenten för larmcentralen och GuardTools Static är speciellt framtagen för att arbeta med stationärbevakning.

Public Safety 5
Public Safety 6

Mobile

Med Android-appen GuardTools Mobile registrerar väktare upp till 8 gånger mer information till rapporterna. Det beror på att den är lätt att använda och den uppmuntrar väktarna att göra det som de gör bäst: rapportera vad de gör och vad de ser.

 • Lone worker funktionalitet
 • Snabb, effektiv och intuitiv händelserapportering
 • Väktaren vet alltid vad som ska göras härnäst
Public Safety 7

Command & Control

Om ni har en egen larmcentral så är Command & Control ett utmärkt tillskott till ert system. Ni får en en vattentät koppling mellan operatörer och fältet med interaktiva kartor, kommunikationsmöjligheter, bättre hantering av larm, viktiga påminnelser och mycket mer.

 • Väktare, bevakningsobjekt och larm visualiserade på interaktiva kartor.
 • Smidiga dispatch-funktioner
 • Alerts för att påvisa avvikelser och nödfall
Public Safety 8

Office

Detta är administrationsverktyget där du lägger till och planerar ronder, konfigurerar rapporter och fakturor, hanterar kontrakt och SLAs, och mycket mer.

 • All information samlad på ett ställe
 • Avancerat behörighetssystem
Public Safety 9

GuardTools Web

Vårt webbaserade informationssystem med realtidsinformation och långsiktig statistik bara några klick bort. Även här kan du jobba med behörigheter för att se till så att rätt information syns för rätt person.

 • Statistik, KPIer och analys
 • Realtidsrapportering
 • Alltid tillgänglig i din webbläsare

Fyra anledningar att välja GuardTools

GuardTools är mångfacetterat och kraftfullt, och beroende på hur det används så har det olika nyttor. Vad gäller public safety, så brukar vi prata om fyra nyckeltal.

Förbättrad riskhantering

Mer kunskap ger bättre planering, resultat och investeringar.

Kostnadseffektivitet

Optimerad och faktabaserad resurshantering sänker era kostnader

Pålitlig datahantering

GuardTools loggar all information som behövs för att följa lagar och regler.

Bättre upplevd trygghet

Sammantaget innebär detta att den upplevda tryggheten ökar avsevärt.