2020-talets larmcentral.

GuardTools är det första systemet i världen som skapar en djuploande digital koppling mellan larmcentralen och fältet.

2020-talets larmcentral.

GuardTools är det första systemet i världen som skapar en djuploande digital koppling mellan larmcentralen och fältet.

Digitalisering är inte framtiden om det görs på fel sätt. Det kräver kunskap, erfarenhet, research och många års testande för att lyckas med digitalisering. Det är precis det som vi kan erbjuda er.

Efter att ha jobbat i fält i många år, och dessutom forskat i ämnet, såg vi ett glapp mellan fält och larmcentral som orsakade både förvirring och ineffektivitet.

En ”game changer”

Vi ville överbrygga glappet genom att bygga en solid digital koppling mellan väktare och larmcentral. GuardTools är först i världen med att göra detta. Det är ”game changer” på riktigt.

Larmcentraler 1

Digitalisering på rätt sätt

Ingen annan har vår nivå av erfarnhet, research och utveckling när det kommer till digitala säkerhetssystem. Vi vet vad vi håller på med.

”Situational Awareness”

GuardTools hjälper larmoperatörerna att fatta snabbare och mer välgrundade beslut genom att visa pålitlig information i realtid.

Larmcentraler 2
Larmcentraler 3

Smart automatisering

Automatisering ersätter tidskrävande manuella uppgifter och minskar risken för fel. Autopiloten hjälper operatören med förslag och kan köras autonomt.

Helhetslösningen

GuardTools stödjer alla roller och uppgifter inom modernt säkerhetsarbete. Det gör det lättare för er att koppla ihop er larmcentral med andra system.

Larmcentraler 4

GuardTools-systemet

GuardTools består av fem sammankopplade komponenter. Ni kan välja att använda några av dem, eller alla. GuardTools skalar efter era förutsättningar.

Larmcentraler 5

Larmcentral

Command & Control är den huvudsakliga GuardTools-komponenten för att skicka och ta emot larm. Med väktare som använder Mobile så får ni en oöverträffad helhetslösning för larmcentraler och bemannad bevakning.

Larmcentraler 6

Mobile

Mobile är vår app med smarta funktioner för att göra bevakning enklare, roligare och mer tillfredsställande. Appen är tydlig och enkel så den blir lätt att lära sig, och snabb att använda. Med Mobile så vet väktare alltid vad de ska göra härnäst.

Larmcentraler 7

Web

GuardTools samlar in mycket data om din verksamhet och du kan använda Web för att förstå den datan. Både ni och era kunder kan snabbt gå in på webben för att se realtidsinformation och fatta bättre beslut.

Larmcentraler 8

Command & Control

Vårt verktyg för larmcentraler skapar en djuplodande digital koppling mellan larmcentralen och fältet. Interaktiva realtidskartor och smart automatisering gör detta till en riktig ”game changer” för larmcentraler.

Fyra anledningar att välja GuardTools

En av styrkorna med GuardTools är att det går att anpassa till era förutsättningar. Det bästa sättet för att förstå det är att boka en demo och uppleva det själv. Men det finns fyra nyckeltal som ökar för så gott som alla som använder GuardTools.

Larmcentraler 9

"Situational Awareness"

Öka era medvetenhet med hjälp av vår integration av larm och bevakning.
Larmcentraler 10

Smart automatisering

Öka effektiviteten och kvaliteten, och stötta beslutsfattande i stressade situationer.
Larmcentraler 10

Optimera era resurser

Sänk arbetsbördan och stressen genom att ha rätt resurser på rätt plats.
Larmcentraler 12

Bättre interaktion

Reagera snabbt på inkommande information med GuardTools.