Att bygga den trygga staden

Allt fler kommuner upplever ett ökat tryck på att arbeta med trygghet och säkerhet. GuardTools byggdes just för de ändamålen ända från början, och stödjer alla roller som är involverade i det arbetet.

Nya förväntningar

Politiker, medierna och allmänheten förväntar sig allt mer att kommuner ska arbeta med brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder. Som du vet så är upplevd trygghet inte samma sak som faktisk trygghet. Till exempel så kan brottsstatisken peka nedåt men trots det kan den upplevda tryggheten också peka nedåt. Det är därför som det är så viktigt med pålitlig data för att kunna föreslå effektiva lösningar.

Riskhantering

All riskhantering börjar med att veta vad problemen är, när de sker, och var. Först när man vet det så är det möjligt att staka ut en god väg framåt. Utan det så är det näst intill omöjligt att reda ut sådana komplexa sammanhang.

“Creating safe and secure urban space is a task filled with dilemmas that requires many conflict-ridden considerations, interdisciplinary work, and a careful balance between social, physical, and organisational interventions.”

från Safe Urban Spaces by Nordic Safe Cities, 2021

Att arbeta för det trygga samhället

Många kommuner anlitar privata företag eller anställer sina egna trygghetsvärdar för att öka den upplevda tryggheten. Volontärinsatser från civilsamhället är också vanligt. Oavsett vilken form man väljer, så brukar man titta på områden som uppfattas som otrygga eller som har haft många incidenter. Det finns åtminstone tre syften till det.

  1. Proaktivt arbete: göra sig synlig och förebygga incidenter före de händer. 
  2. Reaktivt arbete som att ingripa, ringa SOS och dokumentera.
  3. Förstå varför, var, när och hur som incidenter sker.

När man förstår orsakerna så går det att bli ännu mer proaktiv och använda sina säkerhetsresurser på bästa möjliga sätt. Utan pålitlig information är det ett mycket svårt arbete.

Pålitlig statistik är nyckeln

Det är utmanande att fånga verklighetens komplexitet som statistisk information. Men rapporteringsfunktionen i GuardTools har förfinats över många år för att göra just det, och samtidigt vara så snabb som möjligt att använda.

Vårt händelse- och åtgärdsbibliotek ser till så att informationen från fältet blir pålitlig och korrekt. Det ser till så att en händelse rapporteras på samma sätt oavsett vem som rapporterar, för att ta bara ett exempel.

Med tillförlitlig statistik så kan säkerhetsansvariga och andra chefer göra långsiktiga analyser och fatta välinformerade och strategiska beslut. Investeringar kan anpassas för att uppnå mål om att förebygga brott, sänka kostnader, ökade trygghetskänslor, attrahera nyinflyttade och turister, stärka platsvarumärket, eller annat.

Visste du?

Köpenhamn är #1 på den globala Safe Cities Index.
Stockholm är #10.

Kommuner 1

GuardTools-systemet

GuardTools består av fem applikationer. De kan kombineras utifrån behov och integreras med andra mjukvarusystem.

GuardTools Mobile

Mobil-app för att rapportera från fält

GuardTools Web

Webbportal för statistik

GuardTools Command & Control

Larm och workforce management

GuardTools Static Guarding

Specialanpassat för att skydda enskilda platser

GuardTools Office

Administration och datahantering

GuardTools Mobile är det perfekta verktyget för fältarbetare, väktare, volontärer och andra som rapporterar från fältet. Det är snabbt och effektivt och alla händelser och åtgärder lagras säkert i molnet och visualiseras som statistik i GuardTools Web. Detta är ett mycket användbart verktyg för dokumentation och ansvarsutkrävning från polis, försäkringsbolag och andra.

GuardTools Office är ryggraden i systemet. Det är här som du lägger till och hanterar data och information. GuardTools Command & Control kopplar ihop larmoperatörerna med de som arbetar i fält. Detta ger en helt oöverträffad situational awareness i realtid. Till sist så har vi utvecklat GuardTools Static Guarding för säkerhetsarbete som bara handlar om en särskild plats.

Byggt på vetenskap

GuardTools växte fram ur Public Safety-projektet på forskningsinstiutet RISE i Göteborg. Vår grundare Peter Andreasson studerade som en del i det projektet hur hela säkerhetskedjan – från fält till kontor till slutkund – kan stöttas upp med digitala medel. Hans studier finansierades av Göteborgs stad och försäkringsbolaget Göta Lejon.

Kommunen deltog i projektet eftersom man kände att man gjorde för mycket reaktivt arbete. De ville höja sin säkerhetsmedvetenhet för att kunna arbeta mer proaktivt. Väktarbolagen som anlitades rapporterade bara de mest allvarliga incidenterna, så de flesta händelser och åtgärder rapporterades inte över huvud taget.

 

Tre huvudresultat med studierna var:

  • Väktare rapporterar bara 1 av 15 händelser och åtgärder på grund av krångliga och otillräckliga verktyg.
  • Rapporter i löpande text är oprecisa, svårförståeliga och oanvändbara som statistik. Det beror inte minst på att två väktare kan använda olika ord för att beskriva samma sak.
  • För slutkunden är det rapporten som har störst värde. Det är den som gör att man kan fatta bättre beslut om säkerhetsinvesteringar.

GuardTools utvecklades redan från början för att hantera de här aspekterna – och många andra – så effektivt som möjligt. Det var därför som vi utvecklade händelse- och åtgärdsbiblioteket.

Kommuner 2
N

Hög användarvänlighet

N

Automatiska och skräddarsydda rapporter till varje enskild intressent

N

Detaljerad dokumentation för ansvarsutkrävning

N

Avancerat behörighetssystem

N

Smidiga integrationer med andra mjukvarusystem

N

Personlig webbportal med statistik och flexibla sökfunktioner

Vill du veta mer?

Få reda på mer om vad GuardTools kan göra för er organisation. Fyll i formuläret så återkommer vi, eller ring oss direkt.

Kontakt

Denna sajt skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.