GuardTools Command & Control 1

GuardTools Command & Control (GTCC) är en nyskapande programvara som kombinerar personalhantering, larmövervakning och dispatch.

Nya nivåer av situational awareness

Väktare och larmoperatörer som samarbetar genom GTCC blir både snabbare och mer informerade. Push-to-Talk, chatt och alerts gör att de alltid har en pålitlig och snabb kommunikation med varandra. Operatörerna är alltid uppdaterade och kan följa och hjälpa vakterna med realtidsinformation.

  • Interaktiva kartor
  • Automatiska alerts vid avvikelser
  • Kommunikation med PTT, chatt, SMS
GuardTools Command & Control 2

Pålitliga informationsflöden

GuardTools har ett dedikerat API för att posta larm som heter GuardTools Alarm Service, GAS. API:et är öppet för extern integration med antingen GuardTools egenutvecklade larmprotokoll eller AMS. Tjänsten nås endast med rätt autentiseringsuppgifter, och det är möjligt att aktivera funktioner som IP-filtrering eller VPN-tunnlar vid behov. All trafik är krypterad.

  • Smart automatisering
  • 256-bitars kryptering
  • Mycket detaljerade loggar
  • IP-filtrering och VPN-tunnlar vid behov

Snabb och flexibel dispatching

Det finns flera olika vyer och köer i GTCC, så att operatören aldrig missar någon viktig information. Larm kan skickas automatiskt eller manuellt av operatören. GTCC tar hänsyn till väktarens närhet till larmet, om de har en åtkomstnyckel eller inte, eller en kombination av flera faktorer. Vakter som svarar på larmet kan sedan följas i realtid i GTCC.

Stöd för lone worker

GTCC varnar operatören om något verkar fel hos en väktare ute i fält. Med den inbyggda röstkommunikationen kan operatören omedelbart ringa personen eller lyssna på ett överfallslarm, samtidigt som hjälp skickas till vaktens position.

Tillförlitliga rapporter

GuardTools loggar alla åtgärder i ett larm, vilket gör det enkelt att analysera och rapportera. När larmutredningen är markerad som slutförd kan slutkunden informeras via mail, GuardTools Web eller som XML för automatisk fakturabehandling.

Learn more

Find out more about what GuardTools can do for your organization. Fill in the form and we will get back to you, or call us directly.

Contact GuardTools

This website is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.