Gør Byen Sikker

Sikkerhed og sikring er stigende bekymringer for kommuner og distrikter over hele verden. GuardTools blev bygget til offentlig sikkerhed fra bunden og understøtter alle nøgleroller i processen.

Forventninger

Regeringer, medier og offentligheden forventer, at de lokale myndigheder arbejder mere med kriminalitetsforebyggelse og en følelse af tryghed. Som du ved, er opfattede følelser af sikkerhed ikke det samme som faktisk sikkerhed. For eksempel kan kriminalitet stige, hvis den opfattede følelse af sikkerhed er stigende. Derfor er pålidelige data afgørende for at foreslå løsninger, der vil have en ønsket effekt.

Risikostyring

Al risikostyring starter med at vide, hvad problemerne er, hvornår de opstår, og hvor. Med denne bevidsthed, og først derefter, er det muligt at beslutte, hvad der er den bedste vej frem. Uden dette er det tæt på umuligt at løse disse komplekse problemer.

“At skabe et trygt og sikkert byrum, er en opgave fyldt med dilemmaer, der kræver mange konfliktfyldte overvejelser, tværfagligt samarbejde og en nøje balance mellem sociale, fysiske og organisatoriske indgreb.”

fra Safe Urban Spaces by Nordic Safe Cities, 2021

Arbejder mod et sikrere samfund

Mange kommuner og distrikter ansætter privat vagt eller ansætter deres eget personale til at forebygge kriminalitet og hjælpe folk til at føle sig trygge. Civile initiativer med frivilligt arbejde er også almindelige. Operationer som disse vedrører normalt områder, der opfattes som usikre eller har en historie med alvorlige hændelser. De tjener mindst tre formål.

  1. At være proaktive ved at blive set og forhindre hændelser, før de opstår.
  2. At reagere på hændelser ved at blande sig, ringe til politiet og dokumentere.
  3. At lære og forstå hvorfor, hvor, hvornår og hvordan hændelserne opstår.

Når du forstår årsagerne, kan du handle endnu mere proaktivt og justere dine sikkerhedsressourcer i overensstemmelse hermed. Det forudsætter naturligvis, at der er pålidelig information til at begynde med.

Pålidelig statistik er nøglen

Det er udfordrende at fange verdens kompleksitet som statistisk information. Men rapportfunktionen i GuardTools er blevet finjusteret og forfinet gennem årene, for at være så hurtig som muligt at bruge, samtidig med at den stadig producerer pålidelige statistiske data.

Vores Hændelses og Handlings Bibliotek sørger for, at informationen fra felten bliver til bekræftet og pålidelig statistik. For eksempel: alt hærværk skal selvfølgelig anmeldes, og det skal anmeldes på nøjagtig samme måde for at producere pålidelig statistik.

Med præcise statistikker kan sikkerhedschefer og andre ledere, foretage langsigtede analyser, træffe velinformerede og strategiske beslutninger og tilpasse deres investeringer, til at arbejde med mål om at reducere kriminalitet, reducere omkostninger, forbedre sikkerheden, tiltrække turister og nye indbyggere, og styrkelse af stedets brand generelt.

Vidste du?

København er #1 på Safe Cities Indekset
Stockholm er nummer 10

Kommuner 1

GuardTools-systemet

GuardTools består i øjeblikket af fem kerneapplikationer. De kan kombineres efter dine behov og integreres med andre softwaresystemer.

GuardTools Mobile

Mobil app til at rapportere fra felten

GuardTools Web

Webportal til statistik

GuardTools Command & Control

Alarm og feltpersonalestyring

GuardTools Static Guarding

Specialiseret til stationær bevogtning

GuardTools Office

Administrativ styring og datahåndtering

GuardTools Mobile er det perfekte værktøj til personale i felten herunder vagter, frivillige og andre, der rapporterer fra felten. Det er hurtigt og effektivt, og alle hændelser og handlinger gemmes sikkert i skyen og visualiseres som statistik i GuardTools Web. Dette er et ideelt værktøj til at opfylde kravene til dokumentation og ansvarlighed, og til at besvare spørgsmål fra politi, forsikringsselskaber m.fl.

GuardTools Office fungerer som rygraden i hele systemet. Det er her, du tilføjer og administrerer data og information. GuardTools Command & Control forbinder personalet i felten med alarmoperatøren, for derigennem at opnå en uovertruffen situationsbevidsthed i realtid. Sidst er GuardTools Static bevogtning designet specifikt til at beskytte stationære lokaliteter.

Bygget på videnskab

GuardTools voksede ud af et offentligt sikkerhedsprojekt på forskningsinstituttet RISE i Göteborg, Sverige. Vores grundlægger Peter Andreasson studerede, hvordan man understøtter hele kæden af sikkerhedsvagt: hele vejen fra marken, gennem kontoret ud til slutkunden. Hans studier blev finansieret af byen Gøteborg og forsikringsselskabet Göta Lejon.

Fra byens synspunkt udførte de for meget reaktivt arbejde. De ønskede at øge deres sikkerhedsoverblik for at arbejde mere proaktivt. Rapportering fra de anvendte vagtselskaber

 

indeholdt kun de mest alvorlige hændelser og udelod store mængder hændelser og handlinger. Tre nøgleresultater var:

  • Vagter rapporterer kun 1 ud af 15 hændelser og handlinger på grund af besværlige værktøjer.
  • Tekstbaserede rapporter var upræcise, svære at forstå og ubrugelige til statistik, ikke mindst fordi to vagter ville bruge forskellige ord til at beskrive det samme.
  • Den største værdi for slutkunden er rapporten, da den danner grundlag for beslutninger og investeringer.

GuardTools blev udviklet til at håndtere disse problemer så effektivt som muligt fra starten. Det er grunden til, at vi har udviklet Hændelses og Handlings-biblioteket.

Kommuner 2
N

Brugervenlige grænseflader

N

Tilpassede og automatiske rapporter til hver interessent(er)

N

Personlig web-portal med statistik og kraftfuld søgning

N

Flexibel styring af rettigheder

N

Integration med andre softwaresystemer

N

Ansvarlighed gennem detaljeret dokumentation

Learn more

Learn more about what GuardTools can do for your organization. Fill in the form and we will get back to you, or just call us.

Kontakt

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.